Aalsmeer over Hoop levert voor het 2e jaar columns aan op Aalsmeer Vandaag

Op de nieuwssite Aalsmeer Vandaag, die uw bezoek meer dan waard is, leveren mensen, die een binding hebben met één van de kerken van Aalsmeer over Hoop, sinds 2023 om de week op zondag een inspirerende column aan. Over onderwerpen die er toe doen. En waarin regelmatig woorden van Hoop doorklinken. Neem eens een kijkje op Aalsmeer Vandaag en word onder de rubriek ‘Columns’ bemoedigd door bijdragen van mensen die de boodschap van Hoop een warm hart toedragen! Klik op de volgende link en u komt terecht op één van de bijdragen: https://aalsmeervandaag.nl/columns/aalsmeer-over-hoop/column-vrede-iedere-mens-verlangt-ernaar

 

Alphakerk Kudelstaart bestaat helaas niet meer

Door vergrijzing en kerkverlating heeft de Alphakerk Kudelstaart aan het begin van dit jaar het zeer moeilijke besluit moeten nemen om dit mooie kerkverband te beëindigen. Na 19 jaar Aalsmeer en Kudelstaart en omstreken te hebben gediend, waarbij ze voor velen tot zegen zijn geweest, is per 1 april 2024 officieel een einde gekomen aan deze geloofsgemeenschap. Zoals in een hechte familie deelde men lief en leed met elkaar. Al die jaren is Jezus het middelpunt van deze kerk geweest. Het draaide om Hem. En alle ruimte werd aan de mensen gegeven om zich uit te strekken naar de gaven van de Heilige Geest om die te gebruiken tot welzijn van anderen. Het spreekt voor zich dat het besluit om te stoppen met veel pijn in het hart is genomen. De gelovigen, die tot deze gemeenschap behoorden, weten dat – hoewel ze niet meer bij elkaar samenkomen binnen het verband van de Alphakerk Kudelstaart – ze blijven horen bij de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, of ze nu al een plek in een andere kerk hebben gevonden of nog niet. Het stoppen van de Alphakerk Kudelstaart betekent helaas ook dat Aalsmeer over Hoop nu nog maar uit 6 kerken bestaat. Dat doet ons uiteraard veel verdriet.

 

Aalsmeer over Hoop wil buurtkastjes plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart

In februari 2024 lanceerde Aalsmeer over Hoop haar ‘buurtkastjes project’ in de plaatselijke media. De bedoeling van zo’n buurtkastje is dat mensen, die het niet breed hebben, er gratis een product uit kunnen halen die in hun basisbehoefte voorziet. Uiteraard zijn er spelregels opgesteld, waar zowel de beheerder van het kastje als de gebruiker rekening mee moeten houden. De afbeelding hieronder laat zien om welke regels het gaat. Inmiddels zijn er na de lancering al 7 aanmeldingen voor een buurtkastjes bij ons binnengekomen! En ook nog prachtig verspreid over diverse wijken in Aalsmeer en Kudelstaart! Aalsmeer over Hoop neemt zowel de kosten van het buurtkastje als het onderhoud voor haar rekening. We willen door dit project een stukje ‘concrete hoop’ brengen voor mensen in ons dorp die dat nodig hebben. En hoe mooi is het dat hierdoor ook bij de buurtbewoners, waar zo’n kastjes staat, het gevoel van saamhorigheid en iets voor de ander betekenen gestimuleerd wordt!

   

 

Veel kinderen nemen deel aan de Paaswandeling 2024

Aan de door de Lijnbaan- en Oosterkerk (Kidspraise/Kerk op Schoot) georganiseerde Paastocht, waarbij andere AoH kerken aanhaakten, namen zo’n 150 kinderen deel! Het weer pakte boven verwachting goed uit! De tocht voerde hen langs verschillende plekken waar het Paasverhaal vanaf de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem tot en met de opstanding verteld werd. Er waren echte ezels te zien, een tafel waar het laatste Avondmaal getoond werd en daarna een plek waar de kinderen een kruisje konden timmeren, wat verwees naar het kruis waaraan Jezus stierf voor al onze verkeerde daden. Toen Jezus aan het kruis hing, kreeg Hij dorst. De soldaten gaven Hem zure wijn te drinken. De kinderen mochten tijdens de tocht ook iets proeven waar ze dorst van kregen. En door een theedoek werd het donker voor hun ogen om te ervaren hoe het was toen het plotseling – midden op de dag – 3 uur donker werd toen Jezus aan het kruis hing. Tenslotte kregen de kinderen een chocolade ei mee als symbool van het dichte graf en daarmee liepen ze naar de laatste plek toe waar ze het ei open mochten maken. En wat ontdekten ze daar? Het ei was van binnen leeg net zoals het graf van Jezus na 3 dagen leeg was. Hij was opgestaan! God wekte Hem op uit de dood! 

  

 

Paastocht voor het hele gezin op 17 maart 2024 in en rond de Lijnbaankerk

Op zondag 17 maart 2024 organiseren de Kidspraise, Kerk op Schoot en Aalsmeer over Hoop een mooie Paastocht in Aalsmeer. De rode draad van deze tocht is het Paasverhaal. Onderweg kom je verschillende scènes tegen, waarbij je ook iets kunt doen. De tocht wordt georganiseerd in en rond de Lijnbaankerk, waar je kunt starten tussen 13.30 en 15.00 uur. De tocht duurt ongeveer een uur. Wil je het Paasverhaal heel bewust en op een bijzondere manier beleven, kom dan op 17 maart naar de Lijnbaankerk toe en doe mee!

 

Fioretti College Lisse houdt een sponsorloop voor De Rustplek Merenstreek

Deze maand (oktober 2023) heeft het Fioretti College in Lisse haar jaarlijkse sponsorloop gehouden. Als doel was gekozen om De Rustplek Merenstreek, dat een netwerk van gastgezinnen wil opzetten in Aalsmeer, de Bollenstreek en de Haarlemmermeer, te ondersteunen. Aan de sponsorloop deden 650 brugklasleerlingen mee. Samen haalden ze het enorme bedrag van € 14.960 op! Het geld zal deels geïnvesteerd worden in de keuken van een nieuw huis, wat op dit moment gebouwd wordt en waar 3 opvangplekken in ondergebracht zullen worden. Ook kunnen gasten, die opgevangen worden,  tijdelijk financieel geholpen worden waar dat nodig is. Aan het eind van dit jaar/in het 1e kwartaal 2024 zal stichting De Rustplek Merenstreek in het leven geroepen zijn. Ook daar zal een deel van het geld voor gebruikt gaan worden. Er is nog steeds behoefte aan gastgezinnen en mensen die administratief en bestuurlijk willen meehelpen om dit project verder van de grond te tillen.

 

Passie door Kunst 2023 – meld je aan! 

In september 2023 wordt er weer een tentoonstelling georganiseerd door de commissie Passie door Kunst, onderdeel van Aalsmeer over Hoop. Dit jaar sluiten we aan bij de kunstroute die georganiseerd wordt door de Kunst Commissie Aalsmeer en die gehouden wordt op 16 en 17 september.  De tentoonstelling van Aalsmeer over Hoop zal ook in de week voorafgaand aan dit weekend te zien zijn. De opening is op maandagavond  11 september en loopt door tot en met zondag 17 september.
Zo’n soort tentoonstelling is in het verleden al een aantal keren georganiseerd. De kunst wordt gemaakt door Aalsmeerse kunstenaars (en omstreken), veelal amateurs. Veel verschillende soorten kunst zullen dan vertegenwoordigd zijn: schilderijen, klei figuren, fotografie, kunst bestaande uit verschillende technieken, woordkunst, metaal techniek, muziek, bloemsierkunst en nog meer.
Het thema voor 2023 is ‘HOOP’. De uitwerking van het thema ‘HOOP’ wordt gedaan aan de hand van verhalen uit de Bijbel. De tentoonstelling wordt gehouden in de Dorpskerk, Kanaalstraat 11 in Aalsmeer. Bij deze nodigen we u/jou uit om mee te doen door een kunstwerk te maken. Het kunstwerk blijft uw/jouw eigendom. 

Wat denkt u/jij? Doen? Probeer het eens! Mail ons vóór 1 maart a.s. op passiedoorkunst@gmail.com en geef even aan welk soort kunstwerk u/jij zou willen maken voor de expositie.  En zijn er nog vragen? Schroom niet om die te stellen!
Namens de commissie Passie door Kunst,

Marjo van Leeuwen 06-30640861 / Ellen Vollmuller 06-22408013 / Jaap Overbeek / Bernard Sparnaaij

                                                                                                         

 

         Activiteiten voor kinderen en jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart

– 22  november 2022 –

   klik op de desbetreffende afbeelding voor het overzicht!


                                                                   

           

 

Gastgezinnen gezocht!

Samen met mensen uit Nieuw-Vennep heeft Aalsmeer over Hoop het verlangen om in navolging van de Rustplek Nederland ook in onze regio een netwerk van gastgezinnen op te gaan zetten. Het gaat hierbij om het openstellen van je eigen huis voor mensen  – vanaf de tienerleeftijd  – die in een kwetsbare periode van hun leven zitten. En dat voor de duur van 3 tot 6 maanden. En met professionele begeleiding, zodat er door de persoon, die tijdelijk bij het gastgezin verblijft, vervolgstappen gezet worden.

Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om mensen, die met ernstige psychiatrische klachten kampen, verslaafd zijn, een schuldprobleem hebben of nog een straf open hebben staan.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u bellen met Bernard Sparnaaij op 06-10149136 of met Marjo van Leeuwen op 06-30640861. We hopen dat in dit jaar gastgezinnen in Aalsmeer, de Haarlemmermeer en de Bollenstreek gevonden gaan worden, die door het openstellen van hun eigen huis tegen kwetsbare mensen zeggen: je bent welkom, hier mag je tot rust komen!

 

SOW Kudelstaart gaat deelnemen aan Aalsmeer over Hoop!

In februari 2022 heeft de Protestantse gemeente Samen op Weg Kudelstaart besloten om deel te gaan nemen aan Aalsmeer over Hoop. Dat is verheugend nieuws! In deze woelige tijd, waarin eerst corona om de hoek kwam kijken en nu de oorlog in Oekraïne, is het van wezenlijk belang dat kerken met elkaar optrekken. Met nu 7 kerken aan boord zijn er extra handen bij gekomen, die het mogelijk maken om nog meer tot stand te brengen dan nu al het geval is. Ook dit jaar zoekt Aalsmeer over Hoop weer naar praktische invullingen om met name de Aalsmeerse bevolking, maar ook anderen die dat nodig hebben, goed te doen en zo een sprankje hoop te verspreiden.

 

 

6 kerken in Aalsmeer en Kudelstaart doen weer mee aan de landelijke Week van Gebed

– 10 januari 2022 –

Hoewel corona het ook deze keer bemoeilijkt om bij elkaar te komen, is samen bidden wel degelijk mogelijk, dankzij de mogelijkheid om dat via Zoom te doen. Van zondag 16 t/m vrijdag 21 januari a.s. zal dat vanuit 6 deelnemende kerken gaan gebeuren. De meeste keren zal dat dus digitaal zijn. De startavond in de Levend Evangelie Gemeente is wel fysiek bij te wonen en ook via Zoom te volgen. Met de link op de website www.weekvangebedaalsmeer.nl komt elke deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van de organiserende kerk. Elke kerk zal een eigen, maar altijd laagdrempelige invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in stilte meedoen kan altijd ook. Uitleg over Zoom staat ook op deze website. En ook de laatste updates.

Iedereen kan in de aanloop naar deze week en tijdens de week via Whatsapp gebedspunten doorgeven. Deze worden gedeeld met de deelnemende kerken. Stuur een bericht naar 06 26171979.

In deze verwarrende tijd is het meer dan ooit nodig om God voor Aalsmeer, Nederland en de wereld aan te roepen! Van harte uitgenodigd om mee te doen! 

Het schema voor de gebedsweek is als volgt:

Zondag 16 januari 19:30 uur: LEG – We beginnen waar de reis van de wijzen, die geleid werden naar de plaats waar Jezus was geboren, eindigde: met dankzegging en aanbidding. Deze avond nemen we ruim de tijd om onder begeleiding van een band liederen voor God te zingen. Het begin van eenheid is samen naar Jezus kijken. Als wij in Hem zijn, én blijven, worden wij Zijn lichtdragers en gaan anderen dat aan ons merken. Na het zingen bidden we met elkaar

Maandag 17 januari 19:30 uur: ACG – “Breek onze muren af.” Gebed in groepjes via Zoom, specifiek voor de leiders van onze kerken, onze dorpen en ons land. En voor onze invloed als christen in onze omgeving.

Dinsdag 18 januari 19:30 uur: Alphakerk – “Doorbreek onze gewoonten.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Woensdag 19 januari 19:30 uur: Dorpskerk – “Laat ons niets ontbreken.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Donderdag 20 januari 19:30 uur: Lijnbaankerk – “Leid ons, Heer.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Vrijdag 21 januari 19:30 uur: Oosterkerk – “Zet ons op nieuwe wegen.” Samen bidden via Zoom of livestream. Een digitale reis met beelden van diverse plaatsen en landen om voor te bidden.

 

 Aalsmeer over Hoop pakt eenzaamheid aan

 

  – 9 december 2021 –

December, de feestmaand bij uitstek met veel momenten van gezelligheid met familie en vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die niet terecht kunnen bij iemand anders, die zich eenzaam voelen en voor wie deze tijd extra moeilijk is. Aalsmeer over Hoop wil daar wat aan doen. Bel 06 4494 4432 of stuur een mail naar info@aalsmeeroverhoop.nl en vertel ons uw verhaal. En als we u kunnen helpen, dan zullen we dat zeker doen!

 

Passie door Kunst 2021 in de Dorpskerk in Aalsmeer

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Hoewel door corona de Tentdienst en de Feestweek 2021 helaas niet door kunnen gaan in Aalsmeer, is er in die week nog wél iets moois te beleven, namelijk de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in de Dorpskerk in de Kanaalstraat! Van 4 t/m 11 september zijn elke middag van 14.00 – 17.00 uur 17 prachtige kunstwerken te bewonderen, die door plaatselijke kunstenaars zijn gemaakt. Rode draad in hun werken is het leven van Jezus. Tevens zal er elke middag van 16.00 – 16.30 uur een muzikaal intermezzo plaatsvinden, dit alles dus in de zeer bezienswaardige Dorpskerk! De toegang is gratis en er wordt met de corona voorschriften rekening gehouden. Van harte hiervoor uitgenodigd!

Week van Gebed in Aalsmeer en Kudelstaart

Zondag 17 januari 2021 begint de jaarlijkse Week van Gebed, dit keer met als thema ‘Blijf in Mijn liefde’. Deze woorden sprak Jezus 2000 jaar geleden zelf uit naar Zijn discipelen en dat doet Hij anno 2021 nog steeds. In Aalsmeer en Kudelstaart ruimen in ieder geval 7 kerken de tijd in om in deze gebedsweek voor allerlei onderwerpen te bidden. Door de situatie rondom corona zal dat echter niet fysiek gebeuren, maar via online verbindingen die elke kerk nu al toepast. We roepen iedereen op om thuis op een moment dat het schikt mee te bidden voor ons dorp, ons land en de wereld. Juist nu is dat heel erg nodig!

Zondag 17 januari

Opening om 20.00 uur door de Aalsmeerse Cama Gemeente via Zoom en ook via een YouTube verbinding, waarbij gechat kan worden.

Via Zoom mee te maken klik op deze link

Meeting ID: 953 8425 4232

Passcode: 260863

Of via Youtube: klik op deze link

Maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari

De Lijnbaankerk organiseert elke avond een gebedsmoment voor de mensen thuis

Dinsdag 19 januari

  • SOW Kudelstaart bidt via Zoom van 19.00 – 20.00 uur
  • Alphakerk Amstelland bidt via Zoom van 20.00 – 20.45 uur
  • De Levend Evangelie Gemeente bidt thuis van 20.00 – 21.00/21.30 uur

Woensdag 20 januari

  • De Oosterkerk bidt thuis van 19.00 – 19.45 uur
  • De Dorpskerk komt in de kerk bij elkaar van 19.00 – 20.00 uur

Kerstadvertentie van de gezamenlijke kerken in de Nieuwe Meerbode en Aalsmeer Vandaag

– 17  december 2019 –

Aalsmeer over Hoop komt ook dit jaar weer met een prachtige advertentie in de Nieuwe Meerbode en met informatie op aalsmeervandaag.nl over wat er rondom Kerst allemaal in de kerken te beleven valt. Lees er deze week alles over in de genoemde media.

De advertentie kunt u hier al bekijken! Kerstadvertentie 2019 gezamenlijke kerken Aalsmeer.  Zie ook onze website onder Kerst 2019.

Kerstdiner 2019

– 29 november 2019 –

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te genieten van een rijkgevulde tafel met kerst. Ook kan het bijzonder zijn om nieuwe mensen te ontmoeten of je een avond geen zorgen te hoeven maken over of er voldoende is. Ook dit jaar wordt er door Aalsmeer over Hoop weer een kerstdiner georganiseerd in Studio’s Aalsmeer, en wel op 16 december 2019. Uitnodigingen zijn verstuurd door gemeente Aalsmeer en de Voedselbank, het is niet mogelijk om jezelf aan te melden omdat de ruimte beperkt is. We zien uit naar een fantastisch en lekker diner in goed gezelschap!

 


Afscheid

– 29 november 2019 –

‘Aalsmeer over Hoop: een mooi team van geïnspireerde mensen’. We nemen afscheid van onze voorzitter Gert Bor.

 


Kerkproeverij op 29 september 2019

Wat gebeurt er elke zondag in vele kerken in Nederland? Hoe beleven christenen met elkaar hun geloof? Meer weten daarover? Dat kan, want in het weekend van 28 en 29 september wordt er overal in Nederland en ook in Aalsmeer de actie ‘Kerkproeverij 2019’ gehouden. Ook de 6 kerken van Aalsmeer over Hoop doen hier aan mee. Ze willen u op een laagdrempelige manier kennis laten maken met hun samenkomsten en wat daarin zoal gebeurt. Uiteraard geheel vrijblijvend. Hieronder treft u daar van 5 kerken al meer informatie over aan. We hopen dat u hierdoor nieuwsgieriger bent geworden en dat u op zondag 29 september eens een kijkje komt nemen bij één van ons.  U bent van harte welkom!  En om in stijl af te sluiten: ‘dat het u wel mag smaken!’.

 Levend Evangelie Gemeente (LEG)

Iedereen is zondag 29 september om 10.00 uur van harte uitgenodigd om eens te komen ‘proeven’ hoe het er aan toegaat en te ervaren hoe het geloof beleefd wordt. Martijn Piet zal deze ochtend spreken. Je kunt genieten van een dienst zoals we die elke zondag hebben, eigentijds en met moderne liederen. Na afloop zijn gasten van harte uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw, waarbij van alles over de gemeente zal worden verteld. De koffie en thee staat klaar met wat lekkers, welkom!

 De kinderen hebben hun eigen ‘kerkproeverij’ met een leuk programma voor alle leeftijden. 😖🤓🙂🤩😔😭😎😓🥵😍… Wat is jouw favoriete emoticon? Het maakt niet uit… ‘JIJ mag er zijn!’ Dat is het thema bij de kinderen. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom om mee te komen. Voor de allerkleinsten is er babyopvang.

 Lijnbaankerk

In de Lijnbaankerk bent u/jij van harte welkom om eens binnen te lopen en te zien en horen wat er gebeurt, een mooie gelegenheid om inderdaad eens te “proeven” van wat de kerkgangers beweegt om iedere week de diensten te bezoeken.  Op zondag 29 september spreekt gastpredikant Johan Trommel, geboren en getogen in Aalsmeer en nu predikant in Alphen aan de Rijn. De muzikale invulling wordt, zoals iedere laatste zondag van de maand, verzorgd door “huisband” Face to Face. Na de dienst is er gelegenheid om vrijblijvend een kopje koffie/thee/fris met ons te drinken! De deuren gaan om 09.30 open en om 10.00 begint de dienst, we kijken er naar uit om u/jou te ontmoeten!

Oosterkerk

Hoop proeven. ‘Verhalen van Hoop’ is het jaarthema in de Oosterkerk. De Bijbel staat vol met verhalen van hoop. Op 29 september kun je daarvan proeven en ook het komend seizoen. Ook kun je proeven aan de activiteiten in de Oosterkerk van het komend seizoen. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de gebedskring, bijbelstudiekringen, jongerenkringen, tienergroepen, vrouwenraad, muziekteams, kidspraise, en andere groepen.  Iedereen is van harte welkom!

Dorpskerk

Dit jaar combineren we de startzondag met de landelijke kerkproeverij. Door diverse gemeenteleden, jong en oud, zal iets lekkers gemaakt worden voor bij de koffie. Taart, cake, chocolade…dit jaar is voor het lekkerste hapje een prijs. Op deze startzondag draait het om het jaarthema “sterke verhalen”. Het wordt een jaar rond de Bijbel. Team Diensten is voor dit seizoen een bijzondere prekenserie aan het voorbereiden.
Iedereen van harte welkom!!

Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG)

Maak kennis met CAMA. Op deze zondag spreekt voorganger Maurice Lubbers over ‘Ontmoetingen met Jezus’. Het leven van mensen die met Jezus in aanraking kwamen, veranderde vaak ingrijpend. Maurice laat zien dat Jezus’ antwoorden op levensvragen nog altijd actueel zijn. Na de dienst kan er geproefd worden van een divers assortiment aan heerlijke baksels. Aanvang: 10.00 uur. Wellant de Groenstrook, J.P. Thijsselaan,  www.cama-aalsmeer.nl .


Passie door Kunst 2019

– 16 maart 2019 –

In de week voorafgaand aan Pasen organiseert Aalsmeer over Hoop een tentoonstelling genaamd Passie door Kunst. Misschien kunt u zich de tentoonstelling nog herinneren van 2016. Dit jaar weer met andere kunstenaars en kunstvormen. De kunstwerken vertellen het lijdensverhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem tot en met Zijn opstanding uit de dood. Het kunstproject wordt gehouden in De Oude Veiling in de Marktstraat van zondag 14 april tot en met maandag 22 april. De openingstijden zijn van 15:00 – 21:00 uur (maandag 22 april is de afsluiting om 17:00 uur). De toegang is gratis.


Aalsmeer gaat op de knieën

– 4 januari 2019 –

Van zondag 20 januari t/m zondag 27 januari a.s. wordt weer de landelijke Week van Gebed gehouden met deze keer als thema ‘Recht voor ogen’. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart wordt hieraan deelgenomen. Zeven kerken organiseren met elkaar het programma. Elke avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Er zal met elkaar gebeden worden voor ons dorp, onze gezinnen, de jeugd, ons land en de wereld.

Het programma is als volgt:

Zondag 20 januari

Locatie de Dorpskerk, Kanaalstraat 12, Aalsmeer

Maandag 21 januari

Locatie de Levend Evangelie Gemeente,  Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug

Dinsdag 22 januari

Locatie de Alphakerk Amstelland, Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart

Woensdag 23 januari

Locatie de CGK Lijnbaankerk, Lijnbaan 5, Aalsmeer

Avond met speciale aandacht voor de ‘jeugd van vroeger en van nu’

Donderdag 24 januari

Locatie SOW Kudelstaart, Spilstraat 5, Kudelstaart

Deze avond wordt samen met de Aalsmeerse Cama Gemeente georganiseerd

Vrijdag 25 januari

Locatie de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer

 Avond met veel ruimte voor dankgebeden


Gezamenlijke kerstadvertentie in de Nieuwe Meerbode en Aalsmeer Vandaag

– 17  december 2018 –

Aalsmeer over Hoop heeft ook dit jaar weer een gezamenlijke advertentie in de Nieuwe Meerbode en op aalsmeervandaag.nl , waarin de diverse kerken in ons dorp hun kerstactiviteiten zullen presenteren. De advertentie zal deze week verschijnen in deze media. Bekijk de advertentie hier! Kerstadvertentie 2018 gezamenlijke kerken Aalsmeer. Al deze informatie is natuurlijk ook te vinden op de website van Aalsmeer over Hoop onder Kerst 2018.


Kerstdiner 2018

 – 8 december 2018 –

Ook dit jaar wordt er weer door Aalsmeer over Hoop een gratis kerstdiner in Studio’s Aalsmeer georganiseerd. Bedoeld voor mensen die alleen thuis zitten of voor hen die elke maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Op maandag 17 december a.s. vanaf 17.00 uur kunnen mensen, die zich hiervoor hebben aangemeld en een welkomstkaart hebben ontvangen, aanschuiven aan de feestelijk gedekte tafels. Tijdens de maaltijd zal het kerstverhaal op een bijzondere manier verteld en uitgespeeld worden. Ook de ‘wensboom’ zal evenals in voorgaande jaren weer geplaatst worden. Daarin kunnen de gasten hun wensen ophangen of hun diensten aan een ander aanbieden. En voor vervoer kan ook gezorgd worden. Inmiddels zijn er al heel veel aanmeldingen binnen, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie, zie de folder hieronder.

                                                                                   

Aanmelden: stuur een mail naar kerstdineraalsmeer@gmail.com
Vermeld bij je aanmelding het volgende: Voor- en achternaam, aantal personen, Leeftijd van eventuele kinderen, telefoonnummer, heb je vervoer nodig (zo ja, adres opgeven)? Heb je een dieet of ben je vegetarisch?

Syrische proeverij op 13 oktober

–18 september 2018 –

Als dank voor de manier waarop zij in de gemeente Aalsmeer zijn opgevangen, biedt een echtpaar, dat gevlucht is uit Syrië, een uitgebreide Syrische maaltijd aan op zaterdag 13 oktober a.s. in gebouw Irene naast de Dorpskerk. Aalsmeer over Hoop gaat hen hier organisatorisch en financieel bij helpen. 75 mensen kunnen aan de maaltijd deelnemen die zal duren van 16.00 – 20.00 uur. Onder meer zullen B&W, de buurtverbinders en de personen die ambtshalve betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen uitgenodigd worden. Daarnaast zijn ook de mensen, die het Syrisch echtpaar hebben leren kennen tijdens het laatste kerstdiner, de High Tea en de BBQ, van harte welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden door het sturen van een mail naar syrischeproeverij@gmail.com U krijgt daarna te horen of u aan de maaltijd kunt deelnemen.Want helaas, vol is vol!


Kerkproeverij op 16 september

–30 augustus 2018 –

In het weekend van 15 en 16 september – en dan met name op de zondag – doen vele kerken in Aalsmeer, waaronder de 6 kerken van Aalsmeer over Hoop, mee aan de landelijke actie ‘Kerkproeverij’. Iedereen, die eens meer wil proeven van wat er in de diverse kerken aan ‘smakelijke gerechten’ gereserveerd wordt, kan dit weekend op één van de onderstaande kerklocaties terecht.  Op een laagdrempelige manier worden verschillende ‘gangen’ opgediend. Alles onder het motto ‘wees welkom en laat het u smaken!’

Wie neemt u mee naar de kerk?

Het is voor de meeste van ons de normaalste zaak van de wereld. Op zondag ga je naar de kerk. Een vast ritueel om naar uit te zien. De ontmoeting met mede-gemeenteleden, het samen zingen en aanbidden van onze God en te leren uit Gods woord. Dat gun je iedereen. Maar hoe lastig is het om bekenden in onze omgeving lukraak te vragen een keer mee te gaan naar de kerk? Veel makkelijker is het hen uit te nodigen voor een verjaardag, een voetbalwedstrijd, bioscoopbezoek, winkelcentrum of… vul zelf maar in.

Een mooie kans dient zich aan op het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 september. Dit weekend staat bekend als dag van de Kerkproeverij waar ook Aalsmeerse kerken aan meedoen. Laagdrempelige diensten, veelal met een extra ingrediënt waardoor de kerk extra toegankelijk is voor mensen die het niet zo gewend zijn. We zetten de deelnemende kerken en wat er verwacht kan worden op een rijtje. Voor alle deelnemende kerken geldt dat de diensten op 16 september gehouden worden.

Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG)

Deze gemeente vat het begrip ‘kerkproeverij’ wel heel letterlijk op. Ze combineert het met de succesvolle formule ‘Heel ACG Bakt’ waarbij gemeenteleden hun zelfgebakken creaties meenemen om te laten jureren en (uiteraard) te proeven. Dat vindt plaats na afloop van de dienst die om 10:00 uur begint. De ACG komt samen in VMBO ‘de Groenstrook’, J.P Thijsselaan 18.

Alphakerk

De dienst in het Dorpshuis van Kudelstaart waar de Alphakerk samen komt, is makkelijk toegankelijk voor iedereen en vormt tevens de introductie van de Alphacursus die binnenkort volgt. Na de dienst zal er naast de gebruikelijke koffie een lunch worden aangeboden. Aanvang 10:00 uur.

Dorpskerk

Altijd welkom in Aalsmeers oudste gebouw, dus ook de 16e, wanneer er een feestelijke startdienst is. Voorganger is dominee Gert de Ruiter. Aanvang 10:00 uur.

Levend Evangelie Gemeente (LEG)

Hier kan de bezoeker een kerkdienst bijwonen op de manier zoals die elke zondag gehouden wordt. Eigentijds, met moderne liederen en een actuele preek. Het thema is ‘Hoop’. De vraag die centraal zal staan is: als er een liefdevolle God is, waarom is er dan zoveel ellende? Daarnaast is er speciaal voor kinderen een eigen kerkproeverij, met een leuk programma voor alle leeftijden. Aanvang 10:00 uur.

Lijnbaankerk

De kerkproeverij valt bij de Lijnbaankerk samen met startzondag. Om 9.00 uur wordt begonnen met een ontbijt voor iedereen. Om 10.00 uur is er een dienst afgestemd op de kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. ‘s Avonds om 19.00 uur is er een jeugdmeeting afgestemd op de jeugd en jongeren vanaf 12 – 25 jaar. Maar iedereen is bij allebei deze diensten van harte welkom.

Oosterkerk

Op 16 september is de startdienst van het nieuwe kerkelijk seizoen in de Oosterkerk.
Een mooie gelegenheid om de sfeer eens te komen proeven. De Oosterkerk besteedt veel aandacht aan het samen kerk zijn en zoekt de verbinding tussen jong en oud. Ook muziek speelt hier een belangrijke rol in.

In deze dienst komt dat tot uiting in de medewerking van organist Theo Griekspoor die samen met jonge en oudere muzikanten de dienst muzikaal zal begeleiden. Samenwerken tot Gods eer. Weet u vanaf 10:00 uur van harte welkom op de Oosteinderweg 269 om deze dienst te komen proeven.


Tentdienst op 2 september

–30 augustus 2018 –

 Elk jaar start de Feestweek in Aalsmeer met een Tentdienst op zondag. Ook dit jaar slaan de 6 kerken van Aalsmeer over Hoop weer de handen ineen om er een prachtige dienst van te maken. Dat gaat gebeuren op zondag 2 september om 10.00 uur in de tent op het Praamplein in Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht op deze site: https://www.tentdienstaalsmeer.nl/


Join the Party op 2 september

–30 augustus 2018 –

In dezelfde tent op het Praamplein in Aalsmeer, waar ’s morgens een feestelijke dienst wordt gehouden, is er ’s avonds om 19.30 uur een happening voor jongeren van 12 t/m 25 jaar. Spreker Rob van Zon, DJ Jeffa en de band Insalvation verlenen o.a. hun medewerking aan deze avond. Het thema is: ‘Join the Party’. Dus je bent uitgenodigd! Neem ook je vrienden mee!


Gratis BBQ op 7 juli

– 18 juni 2018 –

Op zaterdag 7 juli a.s. organiseren we van 16.00 – 19.00 uur voor maximaal 130 personen een gratis BBQ in gebouw Irene, naast de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Bedoeld voor mensen die wat extra aandacht zó nodig hebben. Ook vluchtelingen, die in ons dorp verblijven en hun buddy’s, zijn van harte welkom. Op de BBQ serveren we geen varkensvlees. Opgave kan tot uiterlijk 30 juni a.s. Stuur daarvoor een mail naar bbqaalsmeer@gmail.com en vermeld daarbij het aantal volwassenen en kinderen. Doe het snel, want vol=vol !


Aalsmeer zoekt God

– 5 januari 2018 –

Van zondag 21 januari t/m zondag 28 januari a.s. wordt overal in Nederland door christenen uit verschillende kerken met elkaar gebeden. Dat gebeurt  in het kader van de landelijke Week van Gebed. Deze keer is het thema: ‘Recht door zee’, aangedragen door christenen uit het Caribisch gebied.

Ook in Aalsmeer  nemen we hieraan deel.  Zes kerken hebben de handen ineengeslagen om samen in gebed te gaan voor ons dorp, ons land en de wereld.

Dat gaat gebeuren op de volgende dagen en locaties, steeds van 19.30 tot ca. 21.00 uur:

Zondag 21 januari

Locatie de Aalsmeerse Cama Gemeente, Wellantcollege, Jac.P.Thijsselaan 18, Aalsmeer

Maandag 22 januari

Locatie de Levend Evangelie Gemeente,  Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug

Dinsdag 23 januari

Locatie de CGK Lijnbaankerk, Lijnbaan 5, Aalsmeer

Woensdag 24 januari

Locatie SOW Kudelstaart, Spilstraat 5, Kudelstaart.

Donderdag 25 januari

Locatie de Alphakerk Amstelland, Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart

Vrijdag 26 januari

Locatie de Dorpskerk, Kanaalstraat 12, Aalsmeer


 

Kerstdiner 2017

– 10 november 2017 –

Ook dit jaar willen we in de week voor Kerst weer een diner in Studio’s Aalsmeer organiseren. Met dezelfde opzet als het diner in 2016 (zie projecten). Kijk op de pagina Kerst 2017 en ontdek wanneer dit unieke diner in december 2017 weer gaat plaatsvinden en hoe u of jij je hier eventueel aan zou kunnen deelnemen.


 

Gezamenlijke kerstadvertentie in de Nieuwe Meerbode

– 3 november 2017 –

Aalsmeer over Hoop zal ook dit jaar weer bemiddelen bij het maken van een gezamenlijke advertentie in de Nieuwe Meerbode, waarin de diverse kerken in ons dorp hun kerstactiviteiten zullen presenteren. De advertentie zal verschijnen op donderdag 21 december aanstaande. Bekijk de advertentie hier! Al deze informatie is natuurlijk ook te vinden op de website van Aalsmeer over Hoop onder Kerst 2017.