Bijpraten bij barbecue

Tijdens de coronapandemie lag niet alleen het openbare leven vrijwel stil, ook de activiteiten van Aalsmeer over Hoop waren geminimaliseerd. Toch bleef het interkerkelijk platform op de achtergrond actief. En soms ook op de voorgrond. Bijvoorbeeld met de kunstexpo in de Dorpskerk vorig jaar september. Zaterdag 21 mei deed AoH van zich spreken met een barbecue waarbij ruim 80 plaatsgenoten aanschoven. De parkeerplaats naast wijkgebouw ‘Irene’ werd voor deze gelegenheid ingericht als terras, grillplek en speelplaats.

Mensen die het om uiteenlopende redenen konden gebruiken werd zo niet alleen een maaltijd geboden maar was er volgens mede-organisator Ellen Vollmuller ook sprake van een hoopvolle ontmoeting met elkaar. “Tijdens het samenzijn werden er nieuwe contacten gemaakt en verhalen gedeeld. Het waren uurtjes waar in ontspannen sfeer werd gelachen, gespeeld en gekletst. Het was geweldig dat het weer mogelijk was om een evenement als dit te organiseren. Alle maatregelen waar we de afgelopen maanden gedurende de coronapandemie rekening mee gehouden hebben, konden we vergeten,” aldus Vollmuller. Er viel volgens haar heel wat bij te praten. Veel aanwezigen kenden elkaar nog van vorige door AoH georganiseerde activiteiten waarmee er toch een band gecreëerd is. “Te horen hoe tieners verder gegaan zijn met hun studie tijdens de afgelopen corona-jaren, hoe mensen in Aalsmeer zijn komen wonen om hier een nieuw bestaan op bouwen of hoe mensen alleen zijn komen te staan en over hun belevenissen vertellen. Iedereen had wel een verhaal.”

De barbecue was verzorgd door slagerij Eyk en Veld uit De Kwakel, de soep gemaakt door mensen uit de verschillende kerken. En dat de alom bekende ijsboer Cees van Vliet tot besluit voor iedereen een softijsje maakte was de kers op de taart. Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door het Budget Buurtinitiatieven via Milena Luteijn, buurtverbinder van Participe.

Foto’s Ria Scheewe

Week van gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid, bidden christenen over de hele wereld tegelijkertijd. In Aalsmeer en Kudelstaart organiseren zes kerken gebedsavonden van zondag 16 januari tot en met vrijdag 21 januari.

Bidden via Zoom
Meedoen kan via Zoom. Met de link op de website weekvangebedaalsmeer.nl komt elke deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van de organiserende kerk. Elke kerk zal zo een eigen, laagdrempelige invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in stilte meedoen kan ook.

Programma
Zondag 16 januari 19:30 uur: LEG – We beginnen waar de reis van de wijzen eindigde: met dankzegging en aanbidding. Deze avond nemen we ruim de tijd om onder begeleiding van een band liederen voor God te zingen. Het begin van eenheid is samen naar Jezus kijken. Als wij in Hem zijn, én blijven, worden wij Zijn lichtdragers en gaan anderen dat aan ons merken. Na het zingen bidden we met elkaar

-Maandag 17 januari 19:30 uur: ACG – “Breek onze muren af.” Gebed in groepjes via Zoom, specifiek voor de leiders van onze kerken, onze dorpen en ons land. En voor onze invloed als christen in onze omgeving.
-Dinsdag 18 januari 19:30 uur: Alphakerk – “Doorbreek onze gewoonten.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Woensdag 19 januari 19:30 uur: Dorpskerk – “Laat ons niets ontbreken.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Donderdag 20 januari 19:30 uur: Lijnbaankerk – “Leid ons, Heer.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Vrijdag 21 januari 19:30 uur: Oosterkerk – “Zet ons op nieuwe wegen.” Samen bidden via Zoom of livestream. Een digitale reis met beelden van diverse plaatsen en landen om voor te bidden.

Vragen over de week van gebed? Stuur een email naar info@weekvangebedaalsmeer.nl

 

Aalsmeer over Hoop pakt eenzaamheid aan

                                                        

                                                                                    – 10 december 2021 –

December, de feestmaand bij uitstek met veel momenten van gezelligheid met familie en vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die niet terecht kunnen bij iemand anders, die zich eenzaam voelen en voor wie deze tijd extra moeilijk is. Aalsmeer over Hoop wil daar wat aan doen. Bel 06 4494 4432 of stuur een mail naar info@aalsmeeroverhoop.nl en vertel ons uw verhaal. En als we u kunnen helpen, dan zullen we dat zeker doen!

Passie door Kunst 2021

Hoewel door corona de Tentdienst en de Feestweek 2021 helaas niet door kunnen gaan in Aalsmeer, is er gelukkig in die week nog wél iets moois in ons dorp te beleven, namelijk de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in de prachtige Dorpskerk in de Kanaalstraat! Van 4 t/m 11 september van 14.00 – 17.00 uur zijn 17 prachtige kunstwerken te bewonderen, gemaakt door plaatselijke kunstenaars. Rode draad in al die werken is het leven van Jezus. Ook zal er elke dag van 16.00 – 16.30 uur een muzikaal intermezzo plaatsvinden. De toegang is gratis en met de corona voorschriften wordt rekening gehouden. Van harte welkom om al dit moois in de Dorpskerk te komen bekijken!

Kunstenaars verbeelden leven van Jezus

Na twee keer te zijn uitgesteld gaat de expositie ‘Passie door Kunst’ dit keer wel door. Van 4 tot en met 11 september vormt de Dorpskerk het kloppend hart van een tentoonstelling waarin het leven van Jezus de rode draad is. De zeventien ingebrachte kunstwerken zijn gemaakt door tal van plaatselijke bekende en minder bekende amateurkunstenaars. De tentoonstelling, die gratis te bezoeken is, is een initiatief van kerkelijk platform ‘Aalsmeer over Hoop’.

Vanaf het moment dat corona Nederland in zijn greep kreeg, ging er een streep door zowel de grootschalige als de kleinere evenementen. Ook Aalsmeer over Hoop, normaal gesproken goed voor twee tot drie verbindende evenementen per jaar, kwam bijna helemaal stil te liggen. Bijna, want op de achtergrond werden begin dit jaar diverse lokale kunstenaars gepolst of ze een creatieve bijdrage wilden leveren aan de derde editie van ‘Passie door Kunst’. Vrijwel iedere kunstenaar die benaderd werd, reageerde enthousiast op het verzoek en ging aan de slag. Hun geleverde creativiteit resulteerde in een gevarieerde verzameling kunstobjecten. Behalve schilderijen valt er onder meer ook werk van keramiek te zien, is er bloemsierkunst te bewonderen, zijn er gedichten te lezen en foto’s te bekijken. Omdat het leven van Jezus het uitgangspunt is, heeft de organisatie bedacht die rode draad letterlijk een rol te laten spelen in de expositie door de kunstwerken daarmee onderling te verbinden. Hoe dat er straks in het echt uit komt te zien blijft nog even spannend.

Niets in de weg
De oorspronkelijke opzet was net als de vorige twee edities in 2016 en 2019 de kunstwerken rondom Pasen tentoon te stellen. Als locatie viel de keuze vanwege het thema, de centrale ligging, de goede ventilatiemogelijkheden maar vooral de sfeervolle ambiance, op de Dorpskerk. Door de oplopende besmettingen ging het idee als Paasproject helaas niet door. Een tweede poging begin juni strandde eveneens maar nu zit niets de organisatie meer in de weg om de expositie in te richten. De kunstwerken zijn immers lang en breed klaar en de Dorpskerk is veilig genoeg om mensen op gepaste afstand toegang te verlenen.

Dagelijks mini concert
Met pijn in het hart vernam de organisatie de berichtgeving over het niet doorgaan van de Feestweek. “We hadden juist voor deze week gekozen om iets extra’s aan de Feestweek toe te voegen,” zegt Bernard Sparnaaij namens Aalsmeer over Hoop, “heel jammer dat dat feest niet doorgaat. Maar de deuren van de Dorpskerk staan van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 september tussen 14 en 17 uur wel gratis open voor iedereen. Niet alleen met kunst om naar te kijken, ook om naar te luisteren want we hebben elke dag vanaf 16:00 uur een half uur durend mini-concert van steeds wisselende muzikanten. Zo valt er tussen Vuur en Licht op het Water en de Pramenrace toch nog iets te genieten in Aalsmeer.”

Kunst in de kerk is van alle eeuwen. Vanwege de indrukwekkende schilderingen op onder meer muren, plafonds en ramen worden kerken wereldwijd daarom veelvuldig bezocht en bewonderd. ‘Passie door Kunst’ hoopt dat veel mensen daarom ook de weg naar de Dorpskerk weten te vinden.

Foto: Commissieleden Marjo van Leeuwen en Bernard Sparnaaij inventariseren de ruimtes in de Dorpskerk. (Foto’s Arjen Vos)

Kunstenaars verbeelden leven van Jezus

Na twee keer te zijn uitgesteld gaat de expositie ‘Passie door Kunst’ dit keer wel door. Van 4 tot en met 11 september vormt de Dorpskerk het kloppend hart van een tentoonstelling waarin het leven van Jezus de rode draad is. De zeventien ingebrachte kunstwerken zijn gemaakt door tal van plaatselijke bekende en minder amateurkunstenaars. De tentoonstelling, die gratis te bezoeken is, is een initiatief van kerkelijk platform ‘Aalsmeer over Hoop’.

Vanaf het moment dat corona Nederland in zijn greep kreeg, ging er een streep door zowel de grootschalige als de kleinere evenementen. Ook Aalsmeer over Hoop, normaal gesproken goed voor twee tot drie verbindende evenementen per jaar, kwam bijna helemaal stil te liggen. Bijna, want op de achtergrond werden begin dit jaar diverse lokale kunstenaars gepolst of ze een creatieve bijdrage wilden leveren aan de derde editie van ‘Passie door Kunst’. Vrijwel iedere kunstenaar die benaderd werd, reageerde enthousiast op het verzoek en ging aan de slag. Hun geleverde creativiteit resulteerde in een gevarieerde verzameling kunstobjecten. Behalve schilderijen valt er onder meer ook werk van keramiek te zien, is er bloemsierkunst te bewonderen, zijn er gedichten te lezen en foto’s te bekijken. Omdat het leven van Jezus het uitgangspunt is, heeft de organisatie bedacht die rode draad letterlijk een rol te laten spelen in de expositie door de kunstwerken daarmee onderling te verbinden. Hoe dat er straks in het echt uit komt te zien blijft nog even spannend.

Niets in de weg
De oorspronkelijke opzet was net als de vorige twee edities in 2016 en 2019 de kunstwerken rondom Pasen tentoon te stellen. Als locatie viel de keuze vanwege het thema, de centrale ligging, de goede ventilatiemogelijkheden maar vooral de sfeervolle ambiance, op de Dorpskerk. Door de oplopende besmettingen ging het idee als Paasproject helaas niet door. Een tweede poging begin juni strandde eveneens maar nu zit niets de organisatie meer in de weg om de expositie in te richten. De kunstwerken zijn immers lang en breed klaar en de Dorpskerk is veilig genoeg om mensen op gepaste afstand toegang te verlenen.

Dagelijks mini concert
Met pijn in het hart vernam de organisatie de berichtgeving over het niet doorgaan van de Feestweek. “We hadden juist voor deze week gekozen om iets extra’s aan de Feestweek toe te voegen,” zegt Bernard Sparnaaij namens Aalsmeer over Hoop, “heel jammer dat dat feest niet doorgaat. Maar de deuren van de Dorpskerk staan van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 september tussen 14 en 17 uur wel gratis open voor iedereen. Niet alleen met kunst om naar te kijken, ook om naar te luisteren want we hebben elke dag vanaf 16:00 uur een half uur durend mini-concert van steeds wisselende muzikanten. Zo valt er tussen Vuur en Licht op het Water en de Pramenrace toch nog iets te genieten in Aalsmeer.”

Kunst in de kerk is van alle eeuwen. Vanwege de indrukwekkende schilderingen op onder meer muren, plafonds en ramen worden kerken wereldwijd daarom veelvuldig bezocht en bewonderd. ‘Passie door Kunst’ hoopt dat veel mensen daarom ook de weg naar de Dorpskerk weten te vinden.

Foto’s: Commissieleden Marjo van Leeuwen en Bernard Sparnaaij inventariseren de ruimtes in de Dorpskerk. (Foto Arjen Vos)

Week van Gebed in Aalsmeer en Kudelstaart

Zondag 17 januari begint de jaarlijkse Week van Gebed, dit keer met als thema ‘Blijf in Mijn liefde’. Deze woorden sprak Jezus 2000 jaar geleden zelf uit naar Zijn discipelen en dat doet Hij anno 2021 nog steeds. In Aalsmeer en Kudelstaart ruimen in ieder geval 7 kerken de tijd in om in deze gebedsweek voor allerlei onderwerpen te bidden. Door de situatie rondom corona zal dat echter niet fysiek gebeuren, maar via online verbindingen die elke kerk nu al toepast. We roepen iedereen op om  thuis op een moment dat het schikt mee te bidden voor ons dorp, ons land en de wereld. Juist nu is dat heel erg nodig!

Zondag 17 januari
Opening om 20.00 uur door de Aalsmeerse Cama Gemeente via Zoom en ook via een YouTube verbinding, waarbij gechat kan worden. 

via Zoom mee te maken: 
https://zoom.us/j/95384254232?pwd=Tk13RENOTm13YldMaXJ5VFRMd29GUT09

Meeting ID: 953 8425 4232
Passcode: 260863
Of via Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA4HNpfQwAqaJIsFMcvWJoQ/live

Maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari

De Lijnbaankerk organiseert elke avond een gebedsmoment voor de mensen thuis.

Dinsdag 19 januari

  • SOW Kudelstaart bidt via Zoom van 19.00 – 20.00 uur
  • Alphakerk Amstelland bidt via Zoom van 20.00 – 20.45 uur
  • De Levend Evangelie Gemeente bidt thuis van 20.00 – 21.00/21.30 uur

Woensdag 20 januari

  • De Oosterkerk bidt thuis van 19.00 – 19.45 uur
  • De Dorpskerk bidt thuis van 19.00 – 20.00 uur

 

 

Aalsmeerse CAMA Gemeente

De ACG maakt gebruik van het zalencentrum ’t Baken aan de Sportlaan in Aalsmeer.

Dorpskerk

Hervormde Gemeente wijk Dorp, gevestigd aan de Kanaalstraat in Aalsmeer.

Levend Evangelie Gemeente

De LEG is gevestigd aan de Kruisweg in Aalsmeerderbrug.