Bijpraten bij barbecue

Tijdens de coronapandemie lag niet alleen het openbare leven vrijwel stil, ook de activiteiten van Aalsmeer over Hoop waren geminimaliseerd. Toch bleef het interkerkelijk platform op de achtergrond actief. En soms ook op de voorgrond. Bijvoorbeeld met de kunstexpo in de Dorpskerk vorig jaar september. Zaterdag 21 mei deed AoH van zich spreken met een barbecue waarbij ruim 80 plaatsgenoten aanschoven. De parkeerplaats naast wijkgebouw ‘Irene’ werd voor deze gelegenheid ingericht als terras, grillplek en speelplaats.

Mensen die het om uiteenlopende redenen konden gebruiken werd zo niet alleen een maaltijd geboden maar was er volgens mede-organisator Ellen Vollmuller ook sprake van een hoopvolle ontmoeting met elkaar. “Tijdens het samenzijn werden er nieuwe contacten gemaakt en verhalen gedeeld. Het waren uurtjes waar in ontspannen sfeer werd gelachen, gespeeld en gekletst. Het was geweldig dat het weer mogelijk was om een evenement als dit te organiseren. Alle maatregelen waar we de afgelopen maanden gedurende de coronapandemie rekening mee gehouden hebben, konden we vergeten,” aldus Vollmuller. Er viel volgens haar heel wat bij te praten. Veel aanwezigen kenden elkaar nog van vorige door AoH georganiseerde activiteiten waarmee er toch een band gecreëerd is. “Te horen hoe tieners verder gegaan zijn met hun studie tijdens de afgelopen corona-jaren, hoe mensen in Aalsmeer zijn komen wonen om hier een nieuw bestaan op bouwen of hoe mensen alleen zijn komen te staan en over hun belevenissen vertellen. Iedereen had wel een verhaal.”

De barbecue was verzorgd door slagerij Eyk en Veld uit De Kwakel, de soep gemaakt door mensen uit de verschillende kerken. En dat de alom bekende ijsboer Cees van Vliet tot besluit voor iedereen een softijsje maakte was de kers op de taart. Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door het Budget Buurtinitiatieven via Milena Luteijn, buurtverbinder van Participe.

Foto’s Ria Scheewe

Week van gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid, bidden christenen over de hele wereld tegelijkertijd. In Aalsmeer en Kudelstaart organiseren zes kerken gebedsavonden van zondag 16 januari tot en met vrijdag 21 januari.

Bidden via Zoom
Meedoen kan via Zoom. Met de link op de website weekvangebedaalsmeer.nl komt elke deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van de organiserende kerk. Elke kerk zal zo een eigen, laagdrempelige invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in stilte meedoen kan ook.

Programma
Zondag 16 januari 19:30 uur: LEG – We beginnen waar de reis van de wijzen eindigde: met dankzegging en aanbidding. Deze avond nemen we ruim de tijd om onder begeleiding van een band liederen voor God te zingen. Het begin van eenheid is samen naar Jezus kijken. Als wij in Hem zijn, én blijven, worden wij Zijn lichtdragers en gaan anderen dat aan ons merken. Na het zingen bidden we met elkaar

-Maandag 17 januari 19:30 uur: ACG – “Breek onze muren af.” Gebed in groepjes via Zoom, specifiek voor de leiders van onze kerken, onze dorpen en ons land. En voor onze invloed als christen in onze omgeving.
-Dinsdag 18 januari 19:30 uur: Alphakerk – “Doorbreek onze gewoonten.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Woensdag 19 januari 19:30 uur: Dorpskerk – “Laat ons niets ontbreken.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Donderdag 20 januari 19:30 uur: Lijnbaankerk – “Leid ons, Heer.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Vrijdag 21 januari 19:30 uur: Oosterkerk – “Zet ons op nieuwe wegen.” Samen bidden via Zoom of livestream. Een digitale reis met beelden van diverse plaatsen en landen om voor te bidden.

Vragen over de week van gebed? Stuur een email naar info@weekvangebedaalsmeer.nl

 

Aalsmeer over Hoop pakt eenzaamheid aan

                                                        

                                                                                    – 10 december 2021 –

December, de feestmaand bij uitstek met veel momenten van gezelligheid met familie en vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die niet terecht kunnen bij iemand anders, die zich eenzaam voelen en voor wie deze tijd extra moeilijk is. Aalsmeer over Hoop wil daar wat aan doen. Bel 06 4494 4432 of stuur een mail naar info@aalsmeeroverhoop.nl en vertel ons uw verhaal. En als we u kunnen helpen, dan zullen we dat zeker doen!

Passie door Kunst 2021

Hoewel door corona de Tentdienst en de Feestweek 2021 helaas niet door kunnen gaan in Aalsmeer, is er gelukkig in die week nog wél iets moois in ons dorp te beleven, namelijk de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in de prachtige Dorpskerk in de Kanaalstraat! Van 4 t/m 11 september van 14.00 – 17.00 uur zijn 17 prachtige kunstwerken te bewonderen, gemaakt door plaatselijke kunstenaars. Rode draad in al die werken is het leven van Jezus. Ook zal er elke dag van 16.00 – 16.30 uur een muzikaal intermezzo plaatsvinden. De toegang is gratis en met de corona voorschriften wordt rekening gehouden. Van harte welkom om al dit moois in de Dorpskerk te komen bekijken!

PG Samen op Weg

De Protestante Gemeente Samen op Weg is gevestigd aan de Spilstraat in Kudelstaart

Jaap Overbeek

Jaap heeft een breed netwerk en ziet uit naar een intensieve samenwerking tussen de kerken, waarbij muren wegvallen. Hij heeft oog voor de zwakkere in de samenleving en ziet hier voor de kerken een diaconale taak weggelegd met een coördinerende rol voor Aalsmeer over Hoop.

Leo Eveleens

Leo geeft graag energie aan activiteiten die ook weer energie opleveren. Hij wil anderen in woord en daad nabij zijn waar dat nodig en gewenst is. Samenwerken en elkaar versterken vanuit de christelijke normen en waarden is iets wat zijn hart heeft.

Martine van Soest

Martine is iemand die van mensen houdt. Met elkaar wil ze een beetje meer Hoop brengen in Aalsmeer en Kudelstaart. Dat uit zich in diaconaal werk en er zijn voor de ander.