Week van gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid, bidden christenen over de hele wereld tegelijkertijd. In Aalsmeer en Kudelstaart organiseren zes kerken gebedsavonden van zondag 16 januari tot en met vrijdag 21 januari.

Bidden via Zoom
Meedoen kan via Zoom. Met de link op de website weekvangebedaalsmeer.nl komt elke deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van de organiserende kerk. Elke kerk zal zo een eigen, laagdrempelige invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in stilte meedoen kan ook.

Programma
Zondag 16 januari 19:30 uur: LEG – We beginnen waar de reis van de wijzen eindigde: met dankzegging en aanbidding. Deze avond nemen we ruim de tijd om onder begeleiding van een band liederen voor God te zingen. Het begin van eenheid is samen naar Jezus kijken. Als wij in Hem zijn, én blijven, worden wij Zijn lichtdragers en gaan anderen dat aan ons merken. Na het zingen bidden we met elkaar

-Maandag 17 januari 19:30 uur: ACG – “Breek onze muren af.” Gebed in groepjes via Zoom, specifiek voor de leiders van onze kerken, onze dorpen en ons land. En voor onze invloed als christen in onze omgeving.
-Dinsdag 18 januari 19:30 uur: Alphakerk – “Doorbreek onze gewoonten.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Woensdag 19 januari 19:30 uur: Dorpskerk – “Laat ons niets ontbreken.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Donderdag 20 januari 19:30 uur: Lijnbaankerk – “Leid ons, Heer.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)
-Vrijdag 21 januari 19:30 uur: Oosterkerk – “Zet ons op nieuwe wegen.” Samen bidden via Zoom of livestream. Een digitale reis met beelden van diverse plaatsen en landen om voor te bidden.

Vragen over de week van gebed? Stuur een email naar info@weekvangebedaalsmeer.nl